Compositors Residents del Festival

Carme Fernández-Vidal

Titulada Superior en les especialitats de Composició, Piano, Teoria de la Música i Pedagogia. És Doctora en Filosofia de l'Art per la UIB. Com a compositora, ha rebut encàrrecs de diferents institucions, nombrosos solistes i ensembles. Les seves obres es programen a importants cicles i festivals nacionals i internacionals i han estat incloses en CD gravats a Espanya i Estats Units. Les partitures es poden trobar a diverses editorials d'Espanya i Alemanya. És autora de diversos llibres, articles i ponències a revistes especialitzades i publicacions vinculades a universitats. Imparteix amb regularitat cursos i conferències a festivals i institucions docents. És professora titular al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i cap del departament de Composició.