Recull audiovisual de la primera edició del Festival durant l'any 2013

Assaig Caló d'en Busques